1. Journey to Music Island / Die reis na Musiekeiland

2. One small step for Miauli, one giant leap for Veertjies! / Een klein treëtjie vir Miauli, een groot sprong vir Veertjies!

3. Miauli builds a house / Miauli bou 'n huis

4. Roof wetting party! / Daknatmaakpartytjie!